Natuurrijk Eindhoven
Telefoon: +31(0)651239480
Bereikbaar op werkdagen
van 9.00 - 18.00

Welkom bij Natuurrijk Eindhoven

Over Natuurrijk Eindhoven

Na jarenlange ervaring als vrijwilliger bij veel natuurorganisaties ben ik als zelfstandige begonnen met het ontwikkelen van Natuur-educatieprojecten voor kinderen van de basisschool.

Het idee is ontstaan nadat in mei 2008 oeverzwaluwen hun intrek namen in het park Meerhoven. Omdat daar werkzaamheden waren, dus veel verstoring voor de oeverzwaluwen is na goed overleg met de projectleider het werk stilgelegd. De oeverzwaluw kolonie was in september vertrokken en hun broedplaats moest plaats maken voor het park.

Aan de projectleider is gevraagd om een kunstwand te plaatsen zodat we in 2009 de terugkerende oeverzwaluwen nieuwe broedplaatsen kunnen geven. Dat werd meteen goedgekeurd, er was wel een probleem, wie gaat dit onderhouden?

Naar aanleiding van deze vraag kwam ik op het idee om dit te gaan doen in samenwerking met kinderen van de basisschool. Ik heb hiervoor een educatief project bedacht, het "oeverzwaluwproject".

Dit project is door de gemeente goedgekeurd, Saltoschool de Startbaan heeft de kunst oeverzwaluwwand geadopteerd en op 1 april 2009 was de officiële start van het 1ste oeverzwaluwproject in Nederland.

Inmiddels is het oeverzaluw project uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend educatieprogramma.

Projecten & Advies

Naast diverse natuurprojecten geef ik ook advies, natuurexcursies op maat, aanvraag door bedrijven voor hun werknemers rondom hun eigen werkomgeving, organisaties, instanties, alles is mogelijk.